Bán hàng trực tuyến    |     Khuyến mãi    |     Tin tức    |     Yêu cầu kỹ thuật    |     Xây dựng cấu hình

0989.108.183

 • CORE I3 10100F/RAM 8GB/SSD 240GB/VGA 1050TI 2nd/NGUỒN 500W

  Slide Pre Title

  Slide Item 1

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
 • CORE I3 10100F/RAM 8GB/SSD 240GB/VGA 1050TI 2nd/NGUỒN 500W

  Slide Pre Title

  Slide Item 2

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
 • CORE I3 10100F/RAM 8GB/SSD 240GB/VGA 1050TI 2nd/NGUỒN 500W

  Slide Pre Title

  Slide Item 3

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
 • CORE I3 10100F/RAM 8GB/SSD 240GB/VGA 1050TI 2nd/NGUỒN 500W

  Slide Pre Title

  Slide Item 4

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.