QUY ĐỊNH CHUNG CỦA MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN

         1. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

           Khi sử dụng Website của https://lenguyenpc.com , Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết                   được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều Kiện Sử Dụng”.

           MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN  có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều Kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục               sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

        2. TÍNH CHẤT CỦA THÔNG TIN HIỂN THỊ

          Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về lenguyenpc.com, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà lenguyenpc.com đang cung                cấp.

           Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

       3. LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE KHÁC

          Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN                  không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.

           MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN  từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các             thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

        4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

           Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN  và các nhà cung cấp có liên

           quan khác.

           Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

           (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

           (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc.

          Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ                 hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN.

       5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN 

         – Đảm bảo cung cấp hàng hóa chính hãng.
 
         – Bàn giao hàng hóa đúng thời gian, địa điểm theo thông tin do khách hàng cung cấp.
 
         – Đối với hàng hóa là hàng chuyên biệt, hàng đặc thù, MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN  sẽ tùy theo tình trạng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

       6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

         –  Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc mua, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dịch vụ

         –  Thanh toán đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ.
         –  Tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ đã mua từ MÁY TÍNH LÊ NGUYÊN.

       7. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

         Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Máy tính Lê Nguyên , các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu           bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ

         hình thức nào phát sinh từ việc:

         Máy tính Lê Nguyên từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và                  đúng hạn của các thông tin hiển thị.

         Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Máy tính Lê Nguyên về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà                  người mua đã lựa chọn:

         (1) Sử dụng các thông tin trên website này;

         (2) các truy cập kết nối từ website này;

         (3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Máy tính Lê Nguyên 

         Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.